ලේඛන Writing எழுத்துருவாக்கம்

services

සිංහල / ඉංග්ලිෂ් අකුරුකරණය, සෝදුපත් කියවීම, සංස්කරණය, පිටු සැකසුම, මුද්‍ර‍ණය – Typesetting English / Sinhala / Tamil, Proofreading, Editing, Design, Printing – ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள தட்டச்சு சேவைகள்,  சான்றுப்படுத்தி வாசித்தல்,  திருத்தம்,  வடிவமைத்தல், அச்சிடுதல  

වෙබ් හා සමාජ මාධ්‍ය අන්තර්ගතයන් (බ්ලොග්, ෆේස්බුක් සටහන්, ට්විටර් පණිවුඩ, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් සටහන් ආදිය) – Web and Social Media Content (Blogs, Facebook Posts, Tweets, Instagram posts) – இணைய தள மற்றும் சமூக வலைத்தள உள்ளீடுகள் (வலைப்பதிவூ, முகப்புத்தக பதிவூகள், கீச்சகம், படவரிப் பதிவூகள்)

නිර්මාණාත්මක රචනය (ගී, කවි, කතා, නාට්‍ය පිටපත් ආදී) – Creative Contents (Songs, Poetry, Fiction and Drama Scripts) – ஆக்கமிக்க உள்ளீடுகள்  (பாடல்கள், கவிதைகள், அறிவியல் மற்றும் நாடகத் திரைக்கதைகள்)

දෘෂ්‍ය මාධ්‍ය පිටපත්, උප සිරැසි ආදිය – Visual Media Scripting, Subtitles etc. – ஒலி ஒளி உரைகள், உப வரிகள் போன்றன.

වෙළඳ දැන්වීම් පිටපත් රචනය – Ad Copy – விளம்பரப் பிரதிகள

ලිපි, පෙත්සම්, අභියාචනා – Letters, Petitions and Appeals – கடிதங்கள்இ மனுக்கள் மற்றும் மேன் முறையீடுகள் 

ප්‍ර‍වෘත්ති – News – செய்திகள்

විශේෂාංග – Features – விசேட அம்சங்கள்

කොලම් – Columns – நிரல்

මතවාද කතුවැකි – Opinion Editorials – தலைப்பின் கருத்து

පුවත්පත් නිවේදන – Press Releases – ஊடக அறிக்கைகள்

නිෂ්පාදන විවරණ – Product Reviews – தயாரிப்புக்களின் மீள்பார்வை

සිනමා, කලා, පොත්පත් විචාර හා හැඳින්වීම් – Introductions and Reviews on Cinema, Literature and Art – திரைப்படம், இலக்கியம் மற்றும் கலை போன்றவற்றின் அறிமுகமும் மீள் பார்வையூம்   

පර්යේෂණ ලිපි – Research Articles – ஆய்வூக் கட்டுரைகள்

අධ්‍යාපනික පැවරුම් – Academic Assignments – கல்வியியல் செயற்பாடுகள்

ව්‍යාපෘති වාර්තා, ප්‍ර‍ගති වාර්තා ආදිය – Project Report / Appraisals – நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாரித்தல் / மதிப்பீடுகள்

ව්‍යාපාරික නාම – Business Names – வியாபாரப் பெயர்கள்

බබාට නමක් – Names for Babies – குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள் 

our clientele

Our clientele comprises of prestigious organizations including UN agencies 

contact us

  • Email: mail@contentlanka.com
  • Tel: (+94) 077 1734470
  • Address: 88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
  • Web: www.contentlanka.com
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com/writing">
Twitter