අප අමතන්න – Contact Us

Email: mail@contentlanka.com

Tel: (+94) 077 1734470

88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka

Web: www.contentlanka.com

 

අප ගැන – ABOUT US

Rajendra, Creative Content Consultantsමම රාජේන්ද්‍ර‍ විජේසිංහ. බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ වසර 20ක් කළමනාකරණ මට්ටමේ සේවය කර, ටික කලක් එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වූ මම තමයි මෙහි කළමනාකරු.

අප සමාගම ආරම්භ වූ සැණින් ම අප එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පවා සේවා සපයන්නට සමත් වූ බව අප පවසන්නේ නිහතමානී අභිමානයකිනි.

අපි පුළුල් ලේඛක මණ්ඩලයක් සම්බන්ධීකරණය කරනවා. අපේ ප්‍ර‍ධාන උපදේශක ලෙස කටයුතු කරන්නේ සිංහල හා ඉංග්ලිෂ් භාෂාවන්හි හසළ, වසර 30ක පමණ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්දක් ඇති, ප්‍ර‍වීණ ලේඛකයෙකු, මාධ්‍යකරුවකු වන කෙනෙක්.

අපේ ලේඛක මණ්ඩලයේ හැකියාවන් අනන්තයි.

ඔබට අප අමතන්න පුළුවන් විධි:

88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
Tel: (+94) 077 1734470
Email: mail@contentlanka.com
Web: www.contentlanka.com

ඔබේ අවශ්‍යතාව අපට කියන්න. අපි විසඳුම යෝජනා කරන්නම්.

 

I, Rajendra S Wijesinghe, the Managing Partner, possess experience over twenty year in the field of Banking, which includes fifteen years of supervisory skills inclusive of latter part of six years under managerial capacity during which I Involved in Credit Appraisal, Feasibility Studies, Industry Planning and Project Forecasting as well as Action Planning and Periodical Review to assess the industry position to maintain the stability in growth. Aftermath, I resided in the United States.

We humbly declare that we provide our services to the United Nations from the inception of our institution.

We coordinate with a wider scope of skilled writers. Our Chief Adviser cum Creative Director is a bilingual language expert, who is possessive of vast experience over thirty years in the fields of writing, editing, journalism and translation.

Our limit is the sky.

Please contact through,

88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
Tel: (+94) 077 1734470
Email: mail@contentlanka.com
Web: www.contentlanka.com

Let us know your requirement. We provide solutions.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com/contact-us">
Twitter